Posts

"Gasoline Cost P20.75 A Liter. David Paid The Gasoline Boy P311.25. How Many Liters Of Gasoline Was Pumped Into Davids Car? Use The Model Approach"

gasoline cost P20.75 a liter. David paid the gasoline boy P311.25. How many liters of gasoline was pumped into Davids car? Use the model approach   Answer:15 Step-by-step explanation:311.25 ÷ 20.75

Ano Ang Partisipasyon At Naiambag Ni Melchora Aquino Sa Rebolusyong Pilipino?

Ano ang partisipasyon at naiambag ni melchora aquino sa rebolusyong pilipino?   MGA AMBAG NI MELCHORA "TANDANG SORA" AQUINO SA REBOLUSYON NG MGA PILIPINO. Melchora Aquino- ay mas kilala bilang si Tandang Sora. Siya ay isa sa mga babaeng Pilipino ng ating kasaysayan. Siya ay 84 taong gulang na at wala ng asawa ng mga panahong iyon ngunit nagawa pa nitong makilahok sa rebolusyon. Ang mga ambag niya: Nagbigay ng mga pagkain sa mga katipunero. Alam niyang gutom na ang mga ito kaya naman malaking tulong ang pagpapakain nya sa mga ito. Ginamot ang mga sugatan. Nagsilbi siyang nurse sa mga sugatan upang sila ay maggamot at gumaling at patuloy na lumaban. Nagpatuloy sa kanyang tindaan upang may masilungan ang mga katipunero. Isa si Andres Bonifacio sa mga nakakita ng kabutihan ni Tandang Sora ta hanggang ngayon alam pa rin ito ng mga Filipino.

Paano Nasupil Ng Mga Espanyol Ang Mga Pagaalsa Ng Mga Pilipino

Paano nasupil ng mga espanyol ang mga pagaalsa ng mga pilipino   Paano nasupil ng mga espanyol ang mga pagaalsa ng mga pilipino  Ito ang mga dahilan kung paano nasupil ng mga espanyol ang mga pagaalsa ng mga Pilipino una ang kawalan ng pagkakaisa ng mga Pilipino.   ikalawa ang makabagong dala naarmas ng mga Kastila. ikatlo  ang kawalan ng mga pinunong Pilipino na may sapat na istratehiya at karanasan sa pakikidigma o pakikilaban. Ang bunga ng pag-aalsa ng mga pilipino una ang maraming mga Pilipino ay mga nasawi sa pakikipaglaban ikalawa ay namulat ang maraming Pilipino natin  sa mga pang-aabuso at pagmamalupit na ginagawa ng ng mga Kastila. ikatlo ay naging dahilan ng mga pag-aalsa upang umusbong ang diwang Nasyonalismo sa mga Pilipino. Ang reaksyon ng mga Pilipino sa Pananakop ng mga kastila    una ay hindi lahat ng Pilipino ay sumang- ayon sa pananakop. Ang maarami sa kanila ay ang tumutol at nag-alsa sa laban sa mga Kastila.   Ikalawa ay nagkaroon ng m

Ano Ang Dahilan At Nakaramdam Ng Takot At Kaba Si Basilio Nang Siya Ay Nasa Loob Ng Kagubatan?

Ano ang dahilan at nakaramdam ng takot at kaba si basilio nang siya ay nasa loob ng kagubatan?   El Filibusterismo Kabanata 15: Ang Mga Sakristan Sa kabanatang ito ay mababatid na si Basilio ay pahangos na nagtungo sa kanilang tahanan dulot ng takot na nararamdaman niya ng silang magkapatid ay parusahan ng kura para sa kasalanang ibinibintang sa kanila. Takot na takot ang kanyang tinig sapagkat siya ay nakatakas lamang sa kura habang abala ito sa pagpaparusa sa kanyang kapatid na si Crispin. Bukod dito, hindi rin niys maisip kung paano sasabihin sa ina na si Crispin ay kasalukuyang pinarurusahan ng kura sapagkat batid niya na magagalit ito at maaring sumugod sa kampanaryo. Ang lahat ng kanyang mga nakita at narinig ay nagdulot sa kanya ng malaking takot kaya naman ni hindi na niya nagawang ayusin ang sarili habang lakad takbo papauwi ng kanilang bahay. Sa pagkakataong ito hindi rin mawala sa isip ni Basilio ang posibilidad na kitilin ng kura ang buhay ng kanyang nakababatang kapat

Give Me The Uses Of:, A) Test Tube, B) Graduated Cylinder, Answer A And B

Give me The Uses Of: A) Test Tube B) Graduated Cylinder Answer A and B   A. Test tubes are widely used by chemists to handle chemicals, especially for qualitative experiments and assays. Their spherical bottom and vertical sides reduce mass loss when pouring, make them easier to wash out, and allow convenient monitoring of the contents. B. A graduated cylinder, measuring cylinder or mixing cylinder is a common piece of laboratory equipment used to measure the volume of a liquid. It has a narrow cylindrical shape. Each marked line on the graduated cylinder represents the amount of liquid that has been measured

Ano Ang Pag-Uugali Ng Taong May Pagkakaisa O Teamwork Sa Paggawa?

Ano ang pag-uugali ng taong may pagkakaisa o teamwork sa paggawa?   ANO ANG PAG-UUGALI NG TAONG MAY PAGKAKAISA O TEAMWORK SA PAGGAWA? Teamwork- Ang konsepto kung saan ang isang grupo ay nagkakaroon ng pagkakaisa upang makamit ang mithiin nito. Anu-ano ang mga pag-uugali ng taong may pagkakaisa o teamwork sa paggawa: Marunong makinig- Ang pakikinig ay nagpapakita ng ugaling may respeto sa opinyon ng tao. Ang taong marunong makinig sa opinyon ng iba ay nagpapakita na nais nitong tanngapin ang suhistyon na makabubuti sa grupo. Hindi naiingit- Ang inggit sa kapwa ay hindi nakakagiliw. Bagkus nakaka isip pa itong manlamang sa kapwa kahit sa mga kasamahan ng grupo na dahilan upang mabuwag at hindi makamit ang mithiiin. Mataas ang pasenya- Minsa may pagkakamali ang bawat miyembro. Kung marunong kang mag pasensya nagpapakita lang na mas gusto mong maging mapayapa at magtumpay ang grupo.